Slavonija Info | Regionalni internet portal

Tuesday, Mar 20th

Ažurirano:04:57:48 AM GMT

Naslovi:
Nalazite se ovdje: Home Vijesti Vinkovci Pronađen 101 rimski grob
  • Facebook: urednik.slavonija
  • Twitter: slavonijainfo
  • YouTube: nikon0007
  • External Link: www.slavonija-info.com/index.php?format=feed&type=rss

Pronađen 101 rimski grob

rimljani.jpg
U posljednjim arheološkim istraživanjima na nekoliko lokacija u Vinkovcima pronađen je sto i jedan rimski grob, potvrdio je arheolog Hrvoje Vulić iz Gradskog muzeja.

Vinkovački arheolozi od svibnja obavljaju arheološka istraživanja na gradilištima budućeg trgovačkog centra, stambenih zgrada i poslovne zgrade, u gradskoj četvrti Lapovci, u Lenijama i u Ulici Vladimira Kovačića. “Rijeè je o podruèju zapadne, jugo-zapadne i sjeverne nekropole Coloniae Aureliae Cibalae, rimskoga grada koji se prostirao na tlu današnjih Vinkovaca, a grobove možemo smjestiti u razdoblje izmeðu I. i V. stoljeæa poslije Krista”, rekao je Vuliæ.

Dodao je da se meðu pronaðenim grobovima posebice izdvaja grob s gradilišta u Lapovci, u koji je pokopan najvjerojatnije cibalitanski obrtnik.

“Pokojnik je imao bronèanu lukovièastu fibulu (kopèu), a ispod glave smotan kožni pojas, dok se uz tijelo nalazio nož, dijetlo i još jedan neidentificiran predmet”, naveo je Vuliæ rekavši kako se u jednoj od šaka ruke pokojnika, koje su bile položene na prsima, nalazila dva srebrna novèiæa tzv. miliarensea iz kovanice rimske Siscije.

Pronaðeni novèiæi vrlo su rijetki i vrijedni, a kovani su od vladavine Konstantina Velikog. Na nalièju novèiæa je slika neæaka Konastanina Velikog, Konstancija koji je vladao od 337. do 361. godine poslije Krista.

Prema Vuliæevim rijeèima, arheolozi posebice s nestrpljenjem èekaju nalaze arheobotanièke analize sjemenja i drugih biljnih ostataka pronaðenih u grobovima èiji bi podaci, prvi put, kada je rijeè o rimskim Cibalaema, trebali arheolozima dati odgovor na pitanje èime su se hranili i što su sijali stanovnici Cibalaea.

“Kada je rijeè o arheobotanièkim analazima iz rimskih grobova, one su se do sada radile jedino tijekom arheoloških iskapanja u Iloku, dok su se na podruèju Vinkovaca radili jedno tijekom iskapanja na prapovijesnom lokalitetu Sopot”, pojašnjava Vuliæ dodajuæi kako su na gradilištu buduæeg trgovaèkog centra pronaðeni i ostaci rimske ceste, koja je vjerojatno išla prema rimskoj Mursi, današnjem Osijeku.

Otkapajuæi rimske grobove arheolozi su na lokalitetu u Lenijama iskopali i otpadnu jamu s kraja 19. i poèetka 20. stoljeæa s vrlo velikom kolièinom keramièkog i staklenog posuða, meðu kojima je bila i boca na kojoj na njemaèkom jeziku piše “Prva vinkovaèka soda voda”.

“Istraživanja na lokalitetu u Lenijama su nam potvrdila i da cesta koja je išla prema jugozapadnom izlazu iz Cibalaea nije bila na mjestu današnjeg mosta preko Bosuta u središtu grada, gdje se pretpostavljalo da se nalazi, nego je išla nešto zapadnije od kuænog broja 2 u ulici Dragutina Žaniæa-Karle”, naveo je Vuliæ.

Na podruèju grada Vinkovaca do sada je, prema Vuliæevim rijeèima, pronaðeno ukupno više od 300 rimskih grobova od kojih najveæi broj na podruèju tzv. sjeverne nekropole, koja je u Cibalaema bila i najveæa, a prostirala se gotovo sve do željeznièke pruge Zagreb-Tovarnik, odnosno kraja gradske èetvrti Zagrebaèki blok.

Coloniae Aureliae Cibalae, prema povijesnim podacima, utemeljili su Rimljani na lokalitetu Hotel-Tržnica, kada su poèeli sustavno osiguravati granicu na Dunavu zbog obrane od barbarskih plemena.

Cibalae ima veliko znaèenje za rimsku povijest, jer se u njezinoj blizini 314. godine poslije Krista vodila bitka za prevlast i moæ izmeðu zapadno-rimskog cara Konstantina Velikog i istoèno-rimskog cara Licinija.

U Cibalaeama su roðena i dva rimska cara, braæa i suvladari, Valentinijan I. (321.-375.) i Valens (328.-378.). Grad Cibalae stradavao je zajedno s propašæu rimske civilizacije. Godine 378. razrušili su ga Zapadni Goti, nakon èega se nije oporavio.(www.net.hr)

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

 
 
 
 
belot